World Student Capital

Tehdään pääkaupunkiseudusta maailman paras opiskelijametropoli – tule mukaan!

World Student Capital (WSC) tutkii, viestii ja vaikuttaa luodakseen maailman parhaan opiskelijametropolin! World Student Capital -verkosto koostuu pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakunnista. Edustamme lähes 100 000 opiskelijaa, ja tavoittelemme tulevaisuutta, jossa kaikilla on koti, liikenne sujuu ja palvelut toimivat. Verkosto tekee yhteistyötä myös seudun kaupunkien, korkeakoulujen, HSL:n, HOASin ja asiantuntijoiden kanssa edistäessään opiskelijan ja kaupunkilaisen parempaa arkea. Seuraa sivujamme, osallistu opiskelijakyselyymme, ehdota uutista ja auta meitä pysymään kärryillä siitä, mitä opiskelijametropolissa tapahtuu!

AJANKOHTAISTA

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee tänään kokouksessaan uutta yleiskaavaa. Yleiskaava sanelee raamit sille, minkälaista kaupunkia Helsinkiin rakennetaan seuraavien vuosikymmenien aikana.

World Student Capital -verkosto puoltaa uutta yleiskaavaa ja toivoo, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotetun yleiskaavan.

WSC-verkosto lausui yleiskaavaluonnoksesta jo alkuvuodesta seuraavaa: ”Verkosto kiittää Helsingin uutta yleiskaavaehdotusta varautumisesta väestönkasvuun ja poikittaisliikenteen vahvasta huomioimisesta. Toivomme kunnianhimoista suhtautumista kaupungin kehittämiseen, jotta pääkaupunkiseudusta kehittyisi maailman paras opiskelijametropoli.”

Lue lausunto kokonaisuudessaan: hyy.helsinki.fi/fi/media-arkisto/uutiset/world-student-capital-verkoston-lausunto-helsingin-yleis...

#yleiskaava #opiskelijankaupunki #helvaltuusto #Helsinki

Helsingfors stadsfullmäktige behandlar den nya generalplanen på sitt möte idag. Generalplanen dikterar ramarna för hur Helsingfors stad kommer att byggas under de kommande årtiondena.

World Student Capital-nätverket understöder godkännandet av generalplanen och hoppas att stadsfullmäktige godkänner den föreslagna planen.

I början av året kommenterade WSC-nätverket förslaget till generalplan på följande sätt: "Nätverket vill tacka förslaget till ny generalplan för Helsingfors för beredskapen till befolkningstillväxt och för den starka hänsynen till den tvärgående kollektivtrafiken. Vi hoppas på en ambitiös inställning till utvecklingen av staden, så att huvudstadsregionen kunde bli världens bästa studentmetropol."

Läs utlåtandet i sin helhet (tyvärr bara på finska):

hyy.helsinki.fi/fi/media-arkisto/uutiset/world-student-capital-verkoston-lausunto-helsingin-yleis...

The Helsinki City Council decides on the new city plan at their meeting today. The city plan controls how the City of Helsinki will be built during the coming decades.

The World Student Capital Network supports the adoption of the city plan and hopes that the City Council approves the proposed plan.

At the beginning of the year, the WSC Network commented on the draft city plan as follows: "The network would like to thank the proposed new city plan for Helsinki for its preparedness for population growth and strong consideration of cross public transport. We hope for an ambitious approach to the development of the city, so that the capital region could become the world's best student metropolis."

Read the full statement (unfortunately only in Finnish):

hyy.helsinki.fi/fi/media-arkisto/uutiset/world-student-capital-verkoston-lausunto-helsingin-yleis...
...

View on Facebook

Huonoja kokemuksia soluasumisesta? Ei enää! Hoas lanseeraa tänään aivan uuden tavan rakentaa hyvää yhdessä asumista myös ennestään tuntemattomien kesken. Tsekkaa video ja uusi Kämppishaku-palvelu, joka toimii millä tahansa älylaitteella!

Dåliga erfarenheter av cellboende? Aldrig mer! Hoas lanserar idag en alldeles ny tjänst för att underlätta smidigt kollektivboende också mellan främlingar. Kolla in videon och den nya Hoasmatchie-tjänsten, som fungerar med alla smarta anordningar! Tyvärr bara på finska och engelska.

Bad experiences of shared housing? Never again! Today Hoas launches a brand new service to facilitate smooth shared housing also between strangers. Check out the video and the new Hoasmatchie service, which works with all smart devices!
...

Kämppishaku on täällä! Määritä omat ja toivekämppiksesi tärkeimmät tavat sekä luonteenpiirteet ja etsi itsellesi unelmiesi kämppis. Klikkaa heti osoitteeseen www.hoas.fi/kamppishaku! // Hoas Matchie is here! Describe your characteristics and habits, define those for the roommate as well, and find your dream roomie. Click to www.hoas.fi/en/matchie right away!

View on Facebook

ayy_logo
taik_logo
hyy_logo
helga_logo

humako_logo
valtikka_logo
laureamko_logo
metka_logo