World Student Capital

Tehdään pääkaupunkiseudusta maailman paras opiskelijametropoli – tule mukaan!

World Student Capital (WSC) tutkii, viestii ja vaikuttaa luodakseen maailman parhaan opiskelijametropolin! World Student Capital -verkosto koostuu pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakunnista. Edustamme lähes 100 000 opiskelijaa, ja tavoittelemme tulevaisuutta, jossa kaikilla on koti, liikenne sujuu ja palvelut toimivat. Verkosto tekee yhteistyötä myös seudun kaupunkien, korkeakoulujen, HSL:n, HOASin ja asiantuntijoiden kanssa edistäessään opiskelijan ja kaupunkilaisen parempaa arkea. Seuraa sivujamme, osallistu opiskelijakyselyymme, ehdota uutista ja auta meitä pysymään kärryillä siitä, mitä opiskelijametropolissa tapahtuu!

AJANKOHTAISTA

Tiederatikka Otaniemestä Itäkeskukseen yhdistäisi 10 korkeakoulukampusta sujuvasti poikittain halki kaupungin ja nopeuttaisi huomattavasti kulkemista esimerkiksi Pasilan ja Viikin välillä. Torstaina 11.5. klo 17-18 voit tutustua Tiederatikkaan tarkemmin asiantuntijapuheenvuorojen pohjalta. Lisäksi pääset mukaan ideoimaan, miten Tiederatikka voisi olla nimensä arvoinen myös sisäpuolelta!

Tapahtuma on osa Kaupunkisuunnittelumessuja, jotka ovat Laiturilla 8.-13.5. ja joissa Tiederatikalla on oma näyttelyständinsä koko viikon ajan. Tervetuloa! #kaupunkisuunnittelumessut #tiederatikka
...

Tiederatikka 2025 – kurkista tulevaisuuden raitiovaunun sisälle!

toukokuu 11, 2017, 5:00pm - toukokuu 11, 2017, 6:00pm

Pikaraitiotieyhteys Tiederatikka Otaniemestä Itäkeskukseen yhdistäisi 10 korkeakoulukampusta ja yli 40 000 korkeakouluopiskelijaa sujuvasti poikittain halki kaupungin. Keskustelutilaisuudessa kuulet asiantuntijoiden näkemyksiä hankkeesta sekä pääset ideoimaan raitioliikenteen tulevaisuutta. Tapahtumassa käsitellään Tiederatikka-hanketta kaupunkisuunnittelun, palvelumuotoilun ja käyttäjän näkökulmasta. Tilaisuuden ohjelma: "Korkeakouluopiskelijat toivovat Tiederatikkaa – miksi?" hallituksen jäsen Elli Saari, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta "Tiederatikka osana Helsingin pikaratikkaverkostoa", liikenneinsinööri Niko Setälä, kaupunkisuunnitteluvirasto ”Muotoiltu ratikkamatka – mitä se tarkoittaa?”, muotoilija Laura Euro Puheenvuorojen jälkeen on yleisön vuoro astua esiin ja ideoida mitä Tiederatikan sisällä voisi olla ja tapahtua. Millä muulla tavalla Tiederatikka voisi olla nimensä arvoinen kuin konkreettisesti kampuksia yhdistämällä? Voit allekirjoittaa Tiederatikan kuntalaisaloitteen täällä: www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3043 Voit lukea lisää Tiederatikasta täällä: www.tiederatikka2025.fi/ Tapahtuma on osa info- ja näyttelytila Laiturilla 8.-13.5.2017 järjestettäviä Kaupunkisuunnittelumessuja, joiden koko ohjelma on täällä: laituri.hel.fi/nayttelyt/287. Tapahtuman järjestää pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoiden World Student Capital-verkosto, joka ylioppilas- ja opiskelijakuntien kautta edustaa 100 000 opiskelijaa. *** Diskussionstillfälle om Vetenskapsspåran (hålls på finska, kommentarer på svenska är välkomna) Snabbspårvägsförbindelsen Vetenskapsspåran från Otnäs till Östra centrum skulle sammanbinda 10 högskolecampus och över 40 000 högskolestuderande smidigt på tvärs genom stan. Under diskussionstillfället får du höra sakkunnigas syn på projektet och dessutom får du själv komma med idéer för spårtrafikens framtid. Under diskussiostillfället behandlas Vetenskapsspåra-projektet ur stadsplanerings-, serviceformgivnings- och användarsynvinkel. Tillfällets program: "Högskolestuderande önskar Vetenskapsspåra – varför?", styrelsemedlem Elli Saari, Studentkåren vid Helsingfors universitet "Vetenskapsspåran som en del av Helsingfors snabbspårvägsnät", trafikingenjör Niko Setälä, stadsplaneringsverket ”En formgiven spåraresa – vad är det?”, formgivare Laura Euro Efter de sakkunnigas inlägg är det publikens tur att delta genom att komma med idéer om vad Vetenskapsspåran kunde innehålla. På vilka andra sätt kunde Vetenskapsspåran leva upp till sitt namn än genom att rent konkret förena 10 campus? Du kan underteckna invånarinitiativet till förmån för Vetenskapsspåran här: www.kuntalaisaloite.fi/sv/initiativ/3043 Du kan läsa mer om Vetenskapsspåran här: www.tiederatikka2025.fi/ Diskussionstillfället är en del av Stadsplaneringsmässan, som ordnas på info- och utställningscentret Laituri 8-13.5.2017. Hela programmet hittar du här (på finska) laituri.hel.fi/nayttelyt/287. Tillfället ordnas av World Student Capital-nätverket, som via student- och studerandekårerna förenar 100 000 högskolestuderande i huvudstadsregionen. *** Event on the Science Tram (will be held in Finnish, comments in English are welcome) The Science Tram light rail connection from Otaniemi to Itäkeskus would combine 10 university campuses and more than 40 000 students of higher education and give them a smooth passage across the city. During the event, you will hear the views of experts of the project, as well as produce ideas for the future of the tram traffic yourself. The event will address the Science Tram project from the perspectives of urban planning, service design and user experience. The program: "University students are hoping for a Science Tram - why?" Member of the Board Elli Saari, the Student Union of the University of Helsinki "The Science Tram as part of the Helsinki light rail network" Traffic Engineer Niko Setälä, City Planning Department " A designed tram journey - what's that?", Designer Laura Euro After the speeches it's the audience's turn to step up and come up with ideas on what to do inside the Science Tram. In what other ways could the Science Tram be worthy of its name than by concretely combining 10 university campuses? You can sign the municipal initiative in promotion of the Science Tram here: www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3043 You can read more about the Science Tram here: www.tiederatikka2025.fi/ The event is part of the City Planning Fair 2017, which is organized by the city planning Information and Exhibition Center Laituri on May 8-13. The full program of the fair can be found here: laituri.hel.fi/nayttelyt/287. The event is organized by the World Student Capital Network, which represents 100 000 students in the Capital Area.

View on Facebook

Iso osa Helsingin kaupunginvaltuuston valituista kannatti World Student Capital -verkoston tavoitteita! Katso keitä olivat tukijat ja valitut opiskelijat: www.worldstudentcapital.fi/fi/iso-osa-helsingin-kaupunginvaltuuston-valituista-kannatti-world-stu...

En stor del av Helsingfors nya stadsfullmäktige stöder World Student Capital-nätverkets målsättningar! Kolla vem som stödde dem och vilka studerande som blev invalda: www.worldstudentcapital.fi/sv/en-stor-del-av-helsingfors-nya-stadsfullmaktige-stoder-world-studen...

Significant number of those elected to the Helsinki City Council supported the goals of the World Student Capital network! Check out who supported them and which of the student candidates were elected: www.worldstudentcapital.fi/en/significant-number-of-those-elected-to-the-helsinki-city-council-su...
...

View on Facebook

Sunnuntaina ehdit vielä äänestää! Jos yhden numeron valinta on vaikeaa, niin katso, olisiko joku World Student Capital – verkoston ylioppilas- ja opiskelijakuntien ehdokkaista sinulle se oikea: www.worldstudentcapital.fi/fi/kuntavaalit-2017/aanestaisitko-opiskelijaa/
- - -

På söndag hinner du ännu rösta! Om du har svårigheter att välja ett nummer, kolla då in kandidater från World Student Capital-nätverkets studentkårer: www.worldstudentcapital.fi/sv/kommunalvalet-2017/rosta-pa-en-studerande/
- - -

On sunday you still have a chance to vote! If you have problems with choosing the one number, check out candidates from World Student Capital network’s student unions: www.worldstudentcapital.fi/en/municipal-elections-2017/would-you-vote-for-a-student/
...

View on Facebook