Helsingin kuntavaalitavoitteiden perusteita

 

Miksi World Student Capital –verkosto haluaa kunnianhimoa sosiaaliseen asunnontuotantoon?
  • Opiskelijan kaupunki –tutkimuksen (2015) mukaan suurin osa pääkaupunkiseudun opiskelijoista koki, ettei asunnon löytäminen onnistu helposti eivätkä asunnot heidän asuinalueillaan ole kohtuuhintaisia.
  • Opiskelija-asuntojen tuotantotavoitetta saatiin nostettua Helsingissä kesällä 2016. Koska vain joka neljäs helsinkiläisopiskelija asuu opiskelija-asunnossa, tarvitaan myös lisää ARA-vuokra-asuntoja vuokratason kohtuuhintaisuuden takaamiseksi. Helsingin nykyinen ARA-vuokra-asuntojen lisärakentamistavoite on määritelty AM-ohjelmassa 1500 asunnoksi vuodessa. Tätä tavoitetta tulisi nostaa 500 asunnolla.
Miksi Tiederatikkaa tarvitaan?
  • Opiskelijan kaupunki -tutkimuksessa (2015) poikittaisliikenteen kehittäminen oli tärkein joukkoliikenteen kehittämiskohde (49 % valitsi yhdeksi kolmesta tärkeimmästä).
  • Tiederatikka helpottaisi poikkitieteellisiä opintoja ja korkeakoulujen yhteistyötä sekä sujuvoittaisi satojen tuhansien ihmisten päivittäistä kulkemista.
  • Reitin varrella reitin varrella opiskelee 40 % pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoista. Reitillä sijaitsee 100 000 työpaikkaa.
  • Lisätietoa Tiederatikasta: www.tiederatikka2025.fi
Mitä hyötyä joustavasta päivähoidosta olisi?
  •  Noin joka 10. korkeakouluopiskelija on myös vanhempi. Perheellisillä ei ole lapsettomiin opiskelijoihin verrattuna samaa mahdollisuutta opiskella ja käydä töissä yhtä aikaa, siksi he ovat usein opiskelijoista kaikkein vähävaraisempia.
  • Moni haluaa palata opintojen pariin varhain mutta hoitaa lastaan pääasiassa itse, mihin vaikuttaa kannustimena myös kotihoidontuki (Helsingissä 605,27-787,91 €/kk alle 1,5-vuotiailla), joka tällä hetkellä kuitenkin poistuu, jos lapsi menee kunnalliseen päivähoitoon.
Miten joustavan päivähoidon järjestäminen onnistuisi niin, ettei se vaikuttaisi osa-aikaisesti opiskelevan vanhemman kotihoidontukeen?
  • Kunnalla on vapaus päättää tarjoamistaan lastenhoitopalveluista, nyt esim. käytössä alle 60 t./vko maksuttomat kerhot 2 vuotta täyttäneille, mikä ei vie kotihoidontukea.

 

Lisätietoja:
Asiantuntija Sofia Lindqvist, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, etunimi.sukunimi@hyy.fi 050 543 9605