Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 9.4.2017. Tällä sivulla on World Student Capital -verkoston yhteiset kuntavaalitavoitteet ja kaupunkikohtaisilla alasivuilla esitellään kuntakohtaisia tavoitteita.

 

Yhteiset tavoitteet kohti parempaa pääkaupunkiseutua:

 

1) Asumisen hinta alas – lisää kaupunkia pääkaupunkiseudulle! Kaipaamme kunnianhimoa sosiaaliseen asuntotuotantoon. Pääkaupunkiseudun opiskelija-asuntojen uustuotantoa on lisättävä siten, että uusia opiskelija-asuntoja valmistuu vähintään 500 vuodessa ja ARA-vuokra-asuntoja vähintään 3000 vuodessa. Kampusten läheistä opiskelija-asuntorakentamista on lisättävä huomattavasti. Tiheä rakentaminen ja järkevä liikennesuunnittelu mahdollistaa myös arvokkaiden virkistysalueiden säilyttämisen; esimerkiksi Helsingissä liikenneväylät vievät 25% maapinta-alasta. Asuntorakentamisen autopaikkanormia on huomattavasti lievennettävä opiskelija-asumisen kohdalla. Kohtuullinen normi olisi 1/1000 k-m2.

2) Sujuva liikenne, lyhyet matkat. Maankäyttöä ja joukkoliikennettä on suunniteltava yli kuntarajojen yhä enemmän raideliikenteeseen painottuen, ja suuria kokonaisuuksia on rahoitettava ja suunniteltava keskitetysti. Joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteestä tulee nostaa kolmeenkymmeneen prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tavoite onnistuu tehokkaimmin siirtämällä poikittaisliikennettä raiteille ja lisäämällä asuntorakentamista raideliikenteen ulottuville. Näin sujuvoitetaan myös opiskelijoiden liikkumista kampusalueiden välillä. Tarvitaan myös pääkaupunkiseudun yhteinen pyöräliikenne- ja baanaverkosto ja lisää pyöräteitä.

3) Maailman paras kaupunki elää ja opiskella – hyvät palvelut kaikille. Etenkin nuorten ja pienituloisten kaupunkilaisten kuten opiskelijoiden palvelut, terveys ja hyvinvointi on taattava. Sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien kitkemisessä pääpainon tulee olla ennaltaehkäisyssä, ja esimerkiksi matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava huomattavasti. Ensimmäinen hoitokontakti on saatava kaikkialla vähintään kuukauden sisällä hoitoon hakeutumisesta. Perheellisten opiskelijoiden asemaa on parannettava ottamalla käyttöön pääkaupunkiseudulla osa-aikainen päivähoito, joka mahdollistaa opiskelun ja luennoilla käymisen poistamatta oikeutta kotihoidontukeen. Kaikki palvelut on saatava kolmella kielellä.