Opiskelija-asuminen

Vantaalla täytyy olla varaa asua. Opiskelija-asuntoja ja edullisia vuokra-asuntoja tulee rakentaa erityisesti Tikkurilaan ja Myyrmäkeen, sekä yleisesti hyvien yhteyksien päähän esimerkiksi kehäradan varrelle. Vantaan suunnittelussa tulee suosia tiivistä kaupunkirakennetta, jossa kaupunkikeskusten välillä on helppo liikkua.

Liikkuminen

Kevyt liikenne yhdistää ja ylläpitää elinvoimaisia asutuskeskuksia. Uudisrakentamisen yhteydessä tulee pitää huoli kevyen liikenteen väylien laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Vantaan kevyen liikenteen väylät ovat hyvällä lähtötasolla, mutta laadusta täytyy pitää kiinni uuttakin rakennettaessa. Tästä huolimatta kaupungista löytyy myös kevyelle liikenteelle vaarallisia reittejä, joissa kevyttä liikennettä ei olla eroteltu autoliikenteestä. Tästä pitkäaikaisena esimerkkinä on Vantaan Riipiläntie. Myös nykyisiä reittejä voidaan kehittää paremmiksi palvelemaan kaupunkilaisten tarpeita

Turvallisuus

Opiskelijan kaupunki (2015) -tutkimuksen mukaan Vantaan suurin työntötekijä liittyy turvallisuuteen. Huoli turvallisuudesta pitää ottaa todesta. Turvallisuutta edistetään tekemällä tasapuolista asuntotuotantoa, lisäämällä valaistusta kävelykaduilla ja huolehtimalla jalankulkijoiden sekä kevyenliikenteen mahdollisuudesta turvalliseen liikkumiseen. Turvallisuuteen kuuluu myös esteettömyydestä huolehtiminen kaupunkisuunnittelussa.

 

Lisätietoja:
Asiantuntija Jari Nuutinen, Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, jari@laureamko.fi 044 2877 154 &