WSC:n historiaa

Pääkaupunkiseudun ylioppilaskunnat ovat pitkään tehneet yhteistyötä esimerkiksi opiskelijoiden asuntotilanteen parantamiseksi ja joukkoliikennealennusten eteen. World Student Capital sai alkunsa keväällä 2010, kun Helsinki valmistautui vuoden 2012 designpääkaupungiksi. Pääkaupunkiseudun ylioppilaskunnat tapasivat maaliskuussa 2010 ja miettivät, kuinka opiskelijat voisivat olla mukana tekemässä designpääkaupunkivuotta. Samalla ylioppilaskunnat halusivat tiivistää yhteistyötä niin keskenään kuin seudun ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien kanssa. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäinen puheenjohtaja Jussi Valtonen esitti idean, että opiskelijat lähtisivät yhdessä nostamaaan Helsinkiä maailman parhaaksi opiskelijakaupungiksi: World Student Capitaliksi.

World Student Capitalin unelmaan kuului pääkaupunkiseudun asumistilanteen ja poikittaisjoukkoliikenteen parantaminen, pyörille tarkoitetun kampuskehän saaminen kampusten välille, opiskelijayrittäjyyden tukeminen sekä hauskan, tapahtumarikkaan kaupungin luominen. WSC on alusta lähtien tavoitellut samaa kuin Helsinki itsekin: olla fun and functional, paikka, jossa luovuus ja luotettavuus kohtaavat.

WSC designpääkaupunkivuoden jälkeen

Hankevuoden jälkeen pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakunnat jatkoivat yhteistyötä löyhän WSC-verkoston muodossa. Verkosto on vuosittain toteuttanut tapahtuman. Tiivistyneen yhteistyön tuloksena pääkaupunkiseudun opiskelijakunnat julkaisivat syksyllä 2013  yhteisen kaupunkipoliittisen ohjelman. Syksyllä 2014 koko WSC-verkosto järjesti onnistuneen kaupunkisuunnitteluseminaarin Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkisuunnittelulautakuntien edustajien ja opiskelijoiden kesken. Onnistunut yhteistyö kasvatti ylioppilaskuntapuolellakin tahtoa tehdä kunnallista vaikuttamistyötä yhä vahvemmin yhteistyössä koko WSC-verkoston kanssa. Kun Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS syksyllä 2014 lähestyi verkostoa yhteistyötarjouksella kuntateemaisen tutkimuksen toteuttamiseksi kaikkien pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoiden kesken, tarjoukseen oli helppo tarttua. Tutkimushankkeelle kerättiin yhdessä rahoitusta omista organisaatioista sekä korkeakouluilta, kaupungeilta, Helsingin seudun liikenteeltä ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöltä. Opiskelijan kaupungiksi nimetyn tutkimuksen lisäksi verkoston agendalla on vuonna 2015 ollut WSC-verkoston yhteisten vaikuttamistavoitteiden luominen ja sekä 3.12. järjestettävä seminaari, jossa julkistetaan sekä tutkimuksen tulokset että yhteiset tavoitteet.

Muotoilupääkaupunkivuonna 2012 käyttöön otetun World Student Capital -tavaramerkin omistavat:

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Haaga-Helian opiskelijakunta HELGA
Helsingin kaupunki
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Svenska Handelshögskolans Studentkår
Taideyliopiston ylioppilaskunta

Lisäksi verkostossa toimivat Arcada studerandekår – ASK, Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO.

Miksi mukana WSC-yhteistyössä?

“Helsingin yliopisto on strategiaansa kirjannut edistävänsä vetovoimaisen opiskelijakaupungin kehittämistä ja metropolialueen kilpailuvalmiuksia. Siihen liittyvä opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä koskeva tutkimustieto on yliopiston omien toimenpiteiden ja toimintatapojen kannalta avainasemassa.”

Helsingin yliopiston kehitysjohtaja Ossi Tuomi

”Korkeakouluopiskelijoiden asumisen, palveluiden ja metropolialueen kehittämisen näkökulmasta koottu monipuolinen tieto antaa erinomaisen lähtökohdan myös Hoasin tulevalle suunnalle. Hoas haluaa olla mukana kantamassa vastuuta asumisen kehittämisestä. Hoas tuo nuorekkuutta sekä elämää pääkaupunkiseudun asuinympäristöihin.”

Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio

“On hyvin mielenkiintoista saada lisää tietoa opiskelijoiden liikkumistavoista ja mieltymyksistä. Lisäksi Opiskelijan kaupunki – tutkimuksen ohjausryhmän ja opiskelijakontaktien kautta aiomme pilotoida omaa digitaalista asiakastyytyväisyyshankettamme. Oli siis monta hyvää syytä lähteä mukaan yhteistyökumppaniksi tähän tutkimusprojektiin.”

HSL:n tutkimusjohtaja Antti Vuorela