Wordl Student Capital – toimijoita 2017

World Student Capital (WSC) -verkostosta saat lisätietoa

Chair: Anna Lemström, anna.lemstrom@hyy.fi, puh 050 475 1280
Vice-chair: Theo Tyrväinen, theo.tyrvainen@humako.net, puh 050 430 8639

WSC-verkoston jäsenjärjestöt saat kiinni

Arcada Studerandekår (ASK)
Rosemarie Hartman, rosemarie@asken.fi

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY)
Antti Pentikäinen, antti.pentikainen@ayy.fi
Lauri Jurvanen, lauri.jurvanen@ayy.fi

Haaga-Helian opiskelijakunta (Helga)
Olli Kolehmainen, olli.kolehmainen@helga.fi
Nelli Pihlasviita, nelli.pihlasviita@helga.fi

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
Anna Lemström, anna.lemstrom@hyy.fi
Matias Takala, matias.takala@hyy.fi

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Laureamko)
Silja Nurmi, silja.nurmi@laureamko.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (METKA)
Anu Toljamo, anu.toljamo@metkaweb.fi
Linda Lindgren, linda.lindgre@metkaweb.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (O’Diako)
Niina-Maarit Rautamäki, piheenjohtaja@odiako.fi
Juha-Pekka Tulijoki, toiminnanjohtaja@odiako.fi

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS)
Emilia Hattula, emilia.hattula@shs.fi
Ellen Wulf, ellen.wulff@shs.fi

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo)
Sofia Charifi, sofia.charifi@uniarts.fi
Ville Sinnemäki, taiyo-paasihteeri@uniarts.fi

Humanistinen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HUMAKO)
Theo Tyrväinen, theo.tyrvainen@humako.net
Mikko Koivisto, mikko.koivisto@humako.net