Ställningstagande: Stadscyklar också i Esbo!
21.11.2016
På en expedition till framtiden
20.2.2018

En stor del av Helsingfors nya stadsfullmäktige stöder World Student Capital-nätverkets målsättningar!

Inför kommunalvalet i Helsingfors förde World Student Capital-nätverket (WSC), som förenar  huvudstadsregionens student- och studerandekårer, kampanj för tre målsättningar*: högre ambitioner för bostadsproduktionen, tvärtrafiken på rätt spår med Vetenskapsspåran och flexibel dagvård för studerande med familj.

Av de invalda hade 19 berättat om sina åsikter för WSC-nätverket före valet. De förhöll sig positivt till målsättningarna. 17 av dem understödde den första målsättningen om att höja ambitionsnivån för den sociala bostadsproduktionen. 16 stödde Vetenskapsspåran och 17 flexibel dagvård för studerande med familj. Av dem som berättat om sin åsikt stödde 15 kommande stadsfullmäktigeledamöter alla målsättningar. Målsättningarna samlade understöd över partigränserna.

Alla målsättningar understöddes av Risto Rautava och Mirita Saxberg från Samlingspartiet, Alviina Alametsä, Atte Harjanne, Emma Kari, Maria Ohisalo, Leo Stranius och Reetta Vanhanen från De gröna, Ville Jalovaara och Ilkka Taipale från SDP, Dan Koivulaakso och Petra Malin från Vänsterförbundet, Björn Månsson och Marcus Rantala från SFP och Katju Aro från det Feministiska partiet. Dessutom understödde Eva Biaudet från SFP och Pia Pakarinen från Samlingspartiet bostadsproduktionsmålsättningen och Thomas Wallgren från SDP understödde Vetenskapsspåran. Biaudet och Samlingspartiets Terhi Koulumies understödde också flexibel dagvård för studerande med familj.

På basis av de uppgifter WSC-nätverket har var minst 87 studerande från nätverkets student- och studerandekårer uppställda i valet i Helsingfors – alltså så mycket som 8 % av kandidaterna. Av dem kom sju in och ännu betydligt fler kom på ersättarplats. Invalda blev  Alviina Alametsä, Fatim Diarra,  Petra Malin, Otto Meri, Dani Niskanen och Daniel Sazonov från Helsingfors universitet samt Dan Koivulaakso från Hanken. Grattis till de invalda!

World Student Capital-nätverkets påverkansarbete för att uppnå målsättningarna fortsätter också efter valet. Före valet har nätverkets studentrepresentanter, sakkunniga och frivilliga träffat otaliga kandidater. De personliga träffarna med och kontakten till de invalda fortsätter hela våren ut.

*Målsättningarnas exakta formuleringar var:

  1. Förmånliga bostäder åt studerande: man bör varje år bygga minst 300 nya studentbostäder och minst 2 000 ARA-hyreslägenheter i Helsingfors.
  2. Tvärtrafiken på rätt spår: Vetenskapsspåran behövs för att förbinda 10 högskolecampus från Otnäs till Östra centrum. Byggnadsarbetena bör inledas före 2025.
  3. Flexibel dagvård: studerande med familj bör kunna kombinera studier och dagvård på deltid utan att förlora rätten till hemvårdsstöd.

Mera information:

Kommunalvalskoordinator Ansku Holstila, Studentkåren vid Helsingfors universitet, förnamn.efternamn@hyy.fi 050 306 2525

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *