Studerandena nådde sitt mål: framöver byygs det 300 studentbostäder per år i Helsingfors
6.6.2016
Ställningstagande: Stadscyklar också i Esbo!
21.11.2016

HRT:s studentrabatt på 50 % måste bevaras!

World Student Capital-nätverket, som består av huvudstadsregionens student- och studerandekårer och representerar cirka 100 000 högskolestuderande, tog 18.8 i ett ställningstagande ställning för bevarandet av studentrabatten på 50 % inom Helsingforsregionens trafik (HRT). HRT står inom det närmaste året inför mycket nytt då man reformerar taxe- och biljettsystemet och bl.a. de stigande kostnader som är förknippade med Västmetrons trafikering förverkligas. WSC-nätverket gläder sig över att man utvecklar kollektivtrafiken och i synnerhet spårtrafiken. Samtidigt kräver nätverket att de stigande kostnaderna täcks solidariskt genom att höja kommunandelarna och inte genom att höja biljettpriserna oresonligt mycket eller att sänka rabattprocenterna. En fungerande, förmånlig kollektivtrafik betjänar alla stadsbor. Ställningstagandet riktar sig särskilt till kommunstyrelserna i HRT-kommunerna och till HRT:s styrelse. Läs hela ställningstagandet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *