Meddelande – Undersökning: Studenterna vill begränsa privatbilismen, underlätta cykling och få mera billiga bostäder
3.12.2015
Studerandena nådde sitt mål: framöver byygs det 300 studentbostäder per år i Helsingfors
6.6.2016

Hur går det med WSC-nätverket?

Vid första anblicken kan studentlivet i huvudstadsregionen verka jättetrevligt och lätt, men verkligheten är en annan. Det finns inte tillräckligt med student- och ungdomsbostäder – och privata hyresbostäder till överpris minskar inte bostadsbristen, tvärtom. Stadens infrastruktur är inte uppbyggd för att stöda ett aktivt studentliv, det är besvärligt att röra sig mellan olika stadsdelar och städer med offentliga fortskaffningsmedel. Och till råga på allt ska regeringen ”reformera” studiestödssystemet så, att studenterna hädanefter måste leva på lån. Forskarstudier måste studenterna också finansiera själva och fortfarande blir man bestraffad om man arbetar vid sidan av studierna.

Ett av World Student Capital -nätverkets främsta mål är att göra huvudstadsregionen till världens bästa studentmetropol. För att kunna åstadkomma det måste man bland annat lösa problemen som nämns här ovan. WSC fungerar på studenternas eget initiativ, med stöd av de anställda i student- och studerandekårerna. Nätverkets prioriterade mål är förmånligt boende, fungerande kollektivtrafik och närservice av hög kvalitet.

För WSC:s del började året fartfyllt, årets första evenemang var nätverkets stormöte, där vi diskuterade och kläckte idéer för årets verksamhet. De inbjuda utbildarna och experterna höll informativa och inspirerande inledningar och efter det delade vi in oss i arbetsgrupper som diskuterade nätverkets verksamhet. Nätverksmedlemmarna ansåg att träffen var mycket nyttig och önskade att det här ska bli ett årligen återkommande evenemang. Studerandekåren Helga fick uppgiften att arrangera nästa års storträff.

I början av året ombads HUS ge ett utlåtande om utkastet till Helsingfors stads genomförandeprogram för boende och markanvändning 2016. HUS och WSC-nätverket beslöt att samarbeta kring ett gemensamt utlåtande som gavs i nätverkets namn, det kan läsas här.

Vårens heta potatis är kommunalvalet nästa år och att lyfta upp studenternas intressen på partiernas agendor. WSC-nätverket beslöt att inleda påverkansarbetet i kommunerna så, att man för varje kommun grundade en kommunpåverkningsgrupp och utsåg ledare för dem. Påverkningsgrupperna ställde upp konkreta mål utifrån nätverkets prioriterade målsättningar och började göra upp planer för påverkansarbetet i varje stad.

Det börjar också klarna vilka toppteman studenternas kommunalvalskampanj ska ha, men de kommer inte att offentliggöras riktigt ännu. Vad skulle du önska av en sådan kampanj, vad är viktigt för dig? Berätta det för mig, till exempel per e-post till andrey.veremenko(at)helga.fi.

På det stora hela har det varit en hektisk vår, men också givande och lärorik. Även om året har börjat bra hoppas jag att vi kommer att få se mycket mera samarbete mellan student- och studerandekårerna, både inom WSC-nätverket och utanför det.

Kom ihåg att följa WSC på Facebook, så vet du vad som är på gång!

Jag önskar er alla en härlig vår,
Andrey Veremenko
ordförande, World Student Capital-nätverket
styrelsemedlem, Haaga-Helias studerandekår Helga

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *