Studentboendet är studerandenas viktigaste tema i kommunalvalet 2017 i Esbo. Esbo ska sätta upp kvantitativa mål för studentbostadsproduktionen.*

Studentboende

  • Esbo ska utarbeta en plan för byggandet av studentbostäder där bindande mål fastställs för studentbostadsproduktionen.
    • Det kvantitativa målet ska sättas upp i samarbete med AUS och HOAS så att deras bostadsproduktion beaktas.
  • Parkeringsnormen för studentbostäder i Esbo bör luckras upp.
    • Till exempel i Otnäs skulle 1 bilplats (bp)/600 våningskvadratmeter (v-m2) vara rimligt.
  • Studentbostäderna ska vara lätta att nå med kollektivtrafik och cykel.

Studerandenas välbefinnande

  • Tjänsterna inom studerandehälsovården ska förbli högklassiga efter social- och hälsovårdsreformen.
  • Den offentliga hälsovården ska avgiftsfritt erbjuda under 25-åriga unga preventivmedel.

WSC-nätverkets medlemmar i Esbo är Aalto-universitetets studentkår AUS, yrkeshögskolan Laureas studerandekår Laureamko och yrkeshögskolan Metropolias studerandekår METKA.

Mer information:

Säde Palmu, Aalto-universitetets studentkår, styrelsemedlem fornamn.efternamn(at)ayy.fi 040 562 3035

*Helsingfors stadsstyrelse beslutade på sitt möte 6.6.2016 att det i fortsättningen ska byggas 300 studentbostäder per år i Helsingfors.