Helsingfors, världens bästa studentstad – såhär ska det gå till!

 

Social bostadsproduktion med höga ambitioner

För att studenterna ska kunna hitta bostäder till rimligt pris ökar Helsingfors nyproduktionen av bostäder: varje år byggs minst 300 nya studentbostäder och minst 2 000 ARA-hyreslägenheter.

Tvärtrafiken på rätt spår

Efter Spårjokern och Kronobroarna byggs Vetenskapsspåran, en snabbspårväg från Otnäs till Östra centrum som förbinder 10 högskolecampus. Byggnadsarbetena inleds före 2015.

Flexibel dagvård

Det blir lättare för studerande att ha familj genom att man inför deltidsdagvård, så det går att studera och delta i föreläsningar utan att förlora rätten till hemvårdsstöd.