Kommunalvalen hålls den 9.4.2017. Förhandsröstningen i Finland är mellan 29.3.-4.4.

 

TIDTABELL:

Valdagen är på söndagen den 9.4.
Förhandsröstningen pågår den 29.3.-4.4.
Förhandsröstningen utomlands pågår den 29.3.-1.4.

 

VAD VÄLJER MAN I KOMMUNALVALET?

I kommunalvalet väljer man ledamöter till kommunens eller stadens fullmäktige. Fullmäktige bestämmer om personval av ledamöter inom kommunen / staden. Man väljer 85 ledamöter till stadsfullmäktige.

 

VAD PÅVERKAR JAG I?

Stadsfullmäktige, råd och nämnder inom kommunerna har stora förändringar framför sig. Från och med 2019 bestämmer de inte längre över social- och hälsovården, som förflyttas över till regionerna.

 

Regionerna kommer att få regionfullmäktige, som väljs med direkta val. Det första regionvalet ska ordnas år 2018 i samband med presidentvalet.

 

De centrala uppgifterna hos kommunen / staden förblir att bestämma om bl.a. dagvård, skolor, vägar, stadsplanering samt näringliv- och kulturtjänster.

 

HUR RÖSTAR JAG?

Du kan rösta på förhand 29.3.-4.4. eller på valdagen den 9.4., då röstningsplatserna är öppna klo 9-20. Det finns åtminstone en röstningsplats per kommun och ca 2500 i hela landet.

 

VAR RÖSTAR JAG?

Du kan kontrollera röstningsplaterna på sidan vaalit.fi eller via denna länk.

Notera att på själva valdagen kan du bara rösta på den plats som blivit stämplad i bekräftningskortet du fått i posten.

 

VALEN?

I kommunalvalet väljer man ledamöter till kommunal- och stadsfullmäktige. Valen är direkta, proportionella och hemliga.

 

Valen är direkta.

En väljare röstar direkt på den person han eller hon vill se bli vald. Varje kandidat har ett eget nummer som väljaren antecknar på röstsedeln vid röstningen.

 

Valen är proportionella.

Ett proportionellt valsätt betyder att antalet kandidater som väljs från varje parti eller annan gruppering står i proportion till antalet röster partiet eller grupperingen får i jämförelse med andra grupperingar.

 

Valen är hemliga.

Valhemligheten betyder att varken valmyndigheterna eller någon annan får veta vem en väljare röstat på eller om väljaren eventuellt lämnat in en blank röstsedel. (Om väljaren över huvud taget har utövat sin rösträtt, dvs. om han eller hon alls har röstat, är dock inte hemligt.)