Studien Studerandenas huvudstadsregion publiceras 3.12.2015
25.11.2015
Hur går det med WSC-nätverket?
20.4.2016

Meddelande – Undersökning: Studenterna vill begränsa privatbilismen, underlätta cykling och få mera billiga bostäder

World Student Capital, nätverket för studerande i huvudstadsregionen, offentliggör 3.12.2015 resultaten av undersökningen Studenternas stad, som handlar om hurdan stadsmiljö dagens studerande vill ha. Undersökningen har gjorts av Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus i samarbete med kommunerna i huvudstadsregionen, högskolorna, WSC-nätverket, studentbostadsstiftelsen Hoas och HRT. I nätverket World Student Capital ingår student- och studerandekårerna i huvudstadsregionen och nätverket representerar cirka 100 000 högskolestuderande.

Materialet för undersökningen Studenternas stad kommer från Studentbarometern – en riksomfattande enkät som Otus gjorde bland högskolestuderande årsskiftet 2014–2015 – och en separat enkät med stadstema som gjordes våren 2015. I undersökningen deltog nästan 2000 studerande i huvudstadsregionen. Materialet är statistiskt representativt.

Var tredje studerande har upplevt bostadslöshet på nära håll

Det som studenterna främst efterlyser är mera bostäder till rimliga priser i huvudstadsregionen. Mer än 90 procent av de svarande uppgav att priset är det viktigaste kriteriet då man söker bostad. Studenternas boendekostnader i huvudstadsregionen är i medeltal 560 euro per månad; största delen av studenterna i regionen bor i privata hyresbostäder och inte i studentbostäder.

Andra viktiga kriterier vid valet av bostad är goda kommunikationer och att det är nära till centrum och det egna campusområdet.
En anmärkningsvärt stor del av studenterna har erfarenhet av bostadslöshet. Åtta procent har själva varit bostadslösa under studietiden och mer än en tredjedel har någon i sin närmaste krets som har varit bostadslös. Mera studentbostäder önskas speciellt i Otnäs, Fiskehamnen, Drumsö, Busholmen och Dickursby.

Bilarna förstör staden – 90 procent vill ha mera cykelbanor

Studenterna är inte vänner av privatbilism: av de svarande använder 80 procent sällan eller aldrig bil. Dessutom vill 65 procent av studenterna begränsa privatbilismen i huvudstadsregionen.

Hela en tredjedel av studenterna tycker att cykeln är det bästa fortskaffningsmedlet. De upplever dock att det är alltför svårt och farligt att cykla i huvudstadsregionen, så bara cirka var tionde studerande cyklar dagligen. 90 procent av de svarande efterlyser mera filer och leder för cykel- och gångtrafik – speciellt önskar man förbättringar längs Tavastvägen och Västerleden.

Enligt studenternas åsikt beror städernas dragningskraft på möjligheterna att röra sig bekvämt utan bil, och på att det finns parker och grönområden. Andra faktorer som bidrar till Helsingfors dragningskraft är dessutom sysselsättningsmöjligheterna och kulturutbudet. Esbo upplevs som en lugn, trygg och barnvänlig stad, men staden får också kritik för att trafiken inte löper smidigt. Vanda anses också vara en barnvänlig stad, men man upplever att den är otrygg och att kulturutbudet är begränsat. Efter utexamineringen vill studenterna helst bo i den täta innerstaden i Helsingfors.

Seminarium om huvudstadsregionens framtid

Resultatet av undersökningen offentliggörs på ett seminarium för inbjudna gäster den 3 december kl. 16.00 i Helsingfors universitets lilla festsal (Fabiansgatan 33). På seminariet möts stadens beslutsfattare och ledning, representanter för HRT, Hoas, studenter, forskare och stadsaktivister för en brainstorming om hur huvudstadsregionen kunde bli bättre. På seminariet kommenteras forskningsresultaten av bl.a. biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki och professorn i urban geografi Mari Vaattovaara. På seminariet presenteras också målsättningarna för World Student Capital-nätverkets påverkansarbete inför kommunalvalet 2017.

Representanter för massmedierna är välkomna att följa med seminariet.

Mera information om seminarieprogrammet och forskningsprojektet samt ett sammandrag av forskningsrapporten finns på WSC-nätverkets webbplats:
http://worldstudentcapital.fi/sv/studie

Undersökningen offentliggörs på seminariet och den finns från och med 3.12 kl. 10 på WSC-nätverkets webbplats http://worldstudentcapital.fi/sv/studie
och på Otus webbplats: http://www.otus.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut

Mera information och intervjuförfrågningar:
World Student Capital-nätverkets ordförande Alviina Alametsä, alviina.alametsa@hyy.fi, 050 595 0318

Praktiska arrangemang:
World Student Capital-nätverkets sekreterare, sakkunnig Sofia Lindqvist, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *