HRT:s studentrabatt på 50 % måste bevaras!
19.8.2016
En stor del av Helsingfors nya stadsfullmäktige stöder World Student Capital-nätverkets målsättningar!
11.4.2017

Ställningstagande: Stadscyklar också i Esbo!

World Student Capital-nätverket

Ställningstagande

21.11.2016

Får publiceras

Nätverket World Student Capital som består av huvudstadsregionens student- och studerandekårer understöder Esbos goda avsikter att testa ett stadscykelnätverk. Stadscyklar är ett utmärkt sätt att uppmuntra vardagsmotion, minska trafikstockningar och förbättra den regionala konnektiviteten. Stadscykelnätverket ska inte begränsas av kommungränser. Ett system i södra Esbo som stödjer sig på Västmetron är en naturlig förlängning av metropolområdets stadscykelzon.

Nästa sommar går stadscykelnätverket i Helsingfors in i sitt andra skede. Nätverket utvidgas till Munksnäs och Drumsö vid gränsen till Esbo. Vi anser att systemet i Esbo bör kopplas ihop med systemet i Helsingfors på två sätt. För det första bör systemen i Esbo och Helsingfors fungera med samma avgift, så att en stadscykel kan användas både i början och slutet av en metroresa som korsar kommungränsen. För det andra bör systemet planeras så att det går att cykla från Otnäs till Munksnäs eller från Kägeludden till Drumsö i Helsingfors.

Nätverket World Student Capital anser att särskilt Otnäs är ett område där stadscyklar bör placeras. Jämfört med den övriga stadsstrukturen längs Västmetron rör sig en betydande mängd studerande just i Otnäsområdet, och studerandena är en av stadscyklarnas viktigaste användargrupper. Enligt undersökningen Studenternas stad (1) uppger 31 procent av studenterna att de helst rör sig med cykel, och 30 procent cyklar minst ett par gånger i veckan. I Esbo cyklar man dagligen betydligt mer (25,4 procent) än i Helsingfors (6,1 procent) eller i Vanda (2,7 procent). I sitt program för att främja cykling (2) har Esbo som mål att mer än fördubbla antalet cykelresor på höstvardagar. Lanseringen av stadscyklar i området skulle vara ett steg åt rätt håll.

I fortsättningen ligger campuset för alla Aalto-universitetets högskolor i Otnäs, och i dess omedelbara närhet har dessutom yrkeshögskolan Laurea ett av sina campus dit en förbindelse med stadscykel från Otnäs metrostation skulle vara naturlig. Samtidigt skulle det här sänka tröskeln för att utnyttja tjänsterna i Otnäs och koppla Laureas campus närmare till områdets innovationskluster. Innovationsklustret Hagalund-Otnäs-Kägeludden är mycket cykelvänligt på grund av de korta avstånden, men alla tar inte med sig en egen cykel till campuset eller arbetsplatsen. Befolkningsunderlaget i området växer stadigt. Sommaren 2018 flyttar Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur till Otnäs och några år senare följer Aalto-universitetets handelshögskola. Det här innebär 4000 nya studerande och förhoppningsvis också många nya studentbostäder i området. Vi tror att efterfrågan på stadscyklar kommer att vara stor.

Vi hoppas att Esbo utnyttjar detta utmärkta sätt att öka cykeltrafiken, vardagsmotionen och de regionala förbindelserna.

I huvudstadsregionen 21.11.2016

Andrey Veremenko, Ordförande för World Student Capital-nätverket

Milja Asikainen, styrelseordförande för Aalto-universitetets studentkår
Jenna Kortelainen, Styrelseordförande för Arcada studerandekår ASK
Iiris Hynönen, styrelseordförande för Diakoniyrkeshögskolans studerandekår
Max Laihonen, styrelseordförande för Haaga-Helias studerandekår Helga
Susanna Jokimies, styrelseordförande för Studentkåren vid Helsingfors universitet
Jenna Ojala, styrelseordförande för Humanistiska yrkeshögskolans studerandekår HUMAKO
Juho Kärkkäinen, styrelseordförande för yrkeshögskolan Laureas studerandekår
Emmi Paajanen, styrelseordförande för yrkeshögskolan Metropolias studerandekår METKA
Rasmus Sinnemaa, Styrelseordförande för Svenska handelshögskolans studentkår
Piia Peltola, styrelseordförande för Konstuniversitetets studentkår

Mer information:

AUS styrelseordförande Säde Palmu, sade.palmu@ayy.fi, 040 562 3035

Källor:

  1. Undersökningen Studenternas stad www.worldstudentcapital.fi
  2. Esbos cykelfrämjande program http://www.espoo.fi/download/noname/%7BAA687F14-23BE-41DB-AB78-0E57CAE05648%7D/78848

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *