Hur går det med WSC-nätverket?
20.4.2016
HRT:s studentrabatt på 50 % måste bevaras!
19.8.2016

Studerandena nådde sitt mål: framöver byygs det 300 studentbostäder per år i Helsingfors

Högskolestuderandena i huvudstadsregionen nådde den 6 juni ett av sina viktigaste mål inom stadspolitiken: antalet nya studentbostäder stiger i Helsingfors. Stadsstyrelsen i Helsingfors beslöt på sitt möte på måndagen 6.6.2016 att höja målsättningen för antalet nybyggda studentbostäder till 300 per år. World Student Capital-nätverket, som förenar huvudstadsregionens studerande, har tagit initiativet till och våren 2016 drivit på en höjning av målsättningen som sitt huvudmål för stadspolitiken i Helsingfors.

Studentbostäderna i Helsingfors räcker inte idag till för alla eftersom de är mycket efterfrågade. Endast 26 % av högskolestuderandena i Helsingfors bor i studentbostäder och för tillfället köar 4000 studerande till dem. Dessutom har bostadslösheten bland unga till och med fördubblats från år 2005 till år 2014 (Kvartti 1/2016).

– Stadsstyrelsens beslut förbättrar studerandenas position på bostadsmarknaden. Det är fint att staden nu har beaktat studerandenas oro och beredningsarbete, tackar WSC-nätverkets ordförande Andrey Veremenko.

Den största orsaken till studerandenas svåra bostadssituation är att bostäderna är så dyra och svåra att tillgå i huvudstadsregionen. På bostadsmarkanden är studerande är särskilt utsatta som grupp, eftersom de inte kan tävla med tjockleken på sin plånbok. Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas bostäder är en tredjedel förmånligare än de största fastighetsaktörernas hyresbostäder på den privata marknaden – och hyresnivåns utveckling har inom student- och ungdomsbostäderna varit mest fördelaktig.

Dessutom är WSC-nätverket särskilt nöjt med att stadsstyrelsen beslutat separera målen för student- och ungdomsbostäder från varandra, eftersom de har olika målgrupper. Medan ungdomsbostäderna är menade för unga under 30 år som inte huvudsakligen studerar, saknar studentbostäderna åldergränser men kräver däremot heltidsstudier.

Också internationella studerande är mycket intresserade av Hoas bostäder. Beslutet underlättar också deras integration i Helsingfors: de har svårt att fungera på den fria marknaden på grund av språkbarriären och eftersom de inte känner till hur bostadsmarknaden fungerar.

Studerandena livar upp och bidrar till stadens utveckling, vilket ytterligare stärks av stadsstyrelsens beslut. Hoas vågar bygga och föra studerande till nya och ännu obyggda områden, som andra inte ännu bebyggt.

Efter stadsstyrelsens behandling går målprogrammet för boende och markanvändning till stadsfullmäktige för slutgiltigt godkännande ännu i juni.

 

Mera information (på finska): http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatostiedote/2016/Kanslia_2016-06-06_Khs_22_Pt/index.html

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *