Studien Studerandenas huvudstadsregion

Syftet med studien Studerandenas huvudstadsregion har varit att samla in information och åsikter av studerande själva för att utveckla huvudstadsregionen i en mer studentvänlig riktning. I forskningsprojektets internetenkät besvarade studerande såväl traditionella frågor om boende, stadsmiljö och trivsel som presenterade sina egna idéer och utvecklingsförslag på kartan. I datainsamlingen utnyttjades en ny slags kartbaserad enkät, där utvecklingsförslagen och de identifierade problempunkterna kan lokaliseras som koordinater baserade på de givna svaren.

Dataisamlingen piloterades våren 2015 genom att skicka en länk per e-post till ett statistiskt representativt urval av studerande vid högskolor i huvudstadsregionen och den besvarades av 710 studerande. På hösten öppnades den vidareutvecklade och särskilt på kartdata baserade enkäten att besvaras av alla intresserade högskolestuderande i huvudstadsregionen och då inkom ytterligare ca 1 000 svar.

Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus har stått för datainsamlingen tillsammans med samarbetsparterna. Otus är känd bland annat för sin nationella studerandebarometer och andra aktuella studier kring studerandes vardag, utkomst och studier. Otus hämtar med sig sitt starka kunnande inom utförande av enkäter och metod och har svarat för förvaltandet och analysen av forskningsmaterialet.

Studien Studerandenas huvudstadsregion publicerades 3.12.2015 på ett seminarium. OTUS:s verksamhetsledare Laura Valkeasuo publicerade studien Studerandenas huvudstadsregion.  Helsingfors biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki, Esbos näringsdirektör Tuula Antola, Vandas direktör för ungdoms- och vuxenutbildning Paula Ylöstalo-Kuronen, Grankullas stadsdirektör Torsten Widén , allmän diskussion och Mari Vaattovaara, professor i stadsgeografi vid Helsingfors universitet, kommenterade resultaten.

Studentorganisationer som har finansierat studien:

 • Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS
 • Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
 • Aalto-universitetets studentkår AUS
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HELGA
 • Svenska handelshögskolans Studentkår SHS
 • Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Samarbetspartners som finansierat studien:

 • Samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT
 • Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS
 • Helsingfors universitet
 • Helsingfors stads faktacentral
 • Esbo stad
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Aalto-universitetet

Mera information om studien och seminariet:

Sofia Lindqvist, World Student Capital -nätverkets sekreterare, sakkunnig vid HUS, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605