WSC:s historia

Studentkårerna i huvudstadsregionen har samarbetat länge, till exempel för att förbättra bostadssituationen för studerande och för rabatter i kollektivtrafiken. World Student Capital fick sin början våren 2010, då Helsingfors började förbereda sig för att vara designhuvudstad 2012. Studentkårerna i huvudstadsregionen möttes i mars 2010 för att fundera på hur studenterna skulle kunna bidra till designhuvudstadsåret. Samtidigt ville studentkårerna ha tätare samarbete, både studentkårerna emellan och med studerandekårerna vid yrkeshögskolorna i regionen. Jussi Valtonen, den första ordföranden för Aalto-universitetets studentkår, föreslog att studenterna tillsammans skulle börja arbeta för att göra Helsingfors till världens bästa studiestad: World Student Capital.

World Student Capitals dröm är att bostadssituationen och den kollektiva tvärtrafiken ska förbättras i huvudstadsregionen, att campusområdena ska förenas med en campusringväg för cyklar, att man stöder studentföretagsamhet och skapar en rolig stad där det händer mycket. Från första början har WSC eftersträvat samma saker som Helsingfors självt: att staden ska vara ”fun and functional”, en plats där kreativitet och pålitlighet möts.

WSC efter designhuvudstadsåret

Efter projektåret fortsatte student- och studerandekårerna i huvudstadsregionen sitt samarbete i form av ett löst sammansatt WSC-nätverk. Nätverket har varje år ordnat något evenemang. Som resultat av ett tätare samarbete gav studerandekårerna i huvudstadsregionen ut ett gemensamt stadspolitiskt program 2013. Hösten 2014 höll hela WSC-nätverket ett lyckat seminarium om stadsplanering, där studenter och representanter för stadsplaneringsnämnderna i Helsingfors, Esbo och Vanda deltog. Det lyckade samarbetet ledde till att studentkårerna ville ha ett tätare samarbete med hela WSC-nätverket i frågor som rör kommunalt påverkansarbete. Då Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus hösten 2014 närmade sig nätverket med en förfrågan om samarbete kring en undersökning med kommunalt tema som skulle göras bland alla högskolestuderande i huvudstadsregionen var det inte svårt att tacka ja till erbjudandet. Parterna samlade tillsammans in medel för forskningsprojektet inom sina egna organisationer och av högskolorna, städerna, Helsingforsregionens trafik och Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse. Förutom undersökningen Studenternas stad har nätverket på sin agenda för 2015 också att ställa upp gemensamma målsättningar för WSC-nätverkets påverkansarbete och ett seminarium som hålls 3.12, där resultaten av undersökningen och de gemensamma målsättningarna offentliggörs.

Varumärket World Student Capital togs i bruk under designhuvudstadsåret 2012 och det ägs av:

  • Aalto-universitetets studentkår
  • studerandekåren vid Haaga-Helia HELGA
  • Helsingfors stad
  • Studentkåren vid Helsingfors universitet
  • studerandekåren vid yrkeshögskolan Laurea
  • studerandekåren vid yrkeshögskolan Metropolia
  • Svenska handelshögskolans studentkår
  • Konstuniversitetets studentkår

Med i nätverket är också Arcada studerandekår, ASK, studerandekåren vid yrkeshögskolan Diakonia, O’Diako och studerandekåren vid humanistiska yrkeshögskolan, HUMAKO.

Varför delta i WSC-samarbetet?

”Helsingfors universitet har i sin strategi sagt att man ska främja utvecklingen av en attraktiv studiestad och konkurrenskraften i metropolområdet. Forskningsdata om studenternas erfarenheter och åsikter i anslutning till detta spelar en nyckelroll för universitetets egna åtgärder och verksamhetssätt.”

Helsingfors universitets utvecklingsdirektör Ossi Tuomi

”Mångsidiga data med fokus på högskolestudenternas boende och service samt metropolområdets utveckling ger en utmärkt utgångspunkt för Hoas framtida inriktning. Hoas vill ta sitt ansvar för att utveckla boendet. Hoas för in ungdomlighet och liv i boendemiljöerna i huvudstadsregionen.”

Hoas VD Matti Tarhio

”Det är mycket intressant att få mera information om hur studenterna rör sig och vilka deras preferenser är. Vi kommer dessutom att göra ett pilotprojekt för vårt eget digitala kundnöjdhetsprojekt genom styrgruppen för undersökningen Studenternas stad och våra studentkontakter. Så vi hade många goda skäl att gå med som samarbetspartner i det här forskningsprojektet.”

HRT:s forskningsdirektör Antti Vuorela