Kuntalaisaloite

Tiederatikka toteutukseen ennen vuotta 2025

Me allekirjoittaneet helsinkiläiset haluamme, että Tiederatikkaa ryhdytään suunnittelemaan vuoteen 2020 mennessä ja se etenee toteutukseen vuoteen 2025 mennessä.

Mikä tiederatikka on?

Tiederatikka on pikaraitiotie, joka korvaisi nykyisen Tiedelinjan (bussi 506) ja oikaisisi sekä nopeuttaisi sen reittiä huomattavasti. Tiederatikan reitin varrella Otaniemestä Pasilan kautta Viikkiin ja Myllypuroon sijaitsee vuonna 2019 seitsemän korkeakoulua, kymmenen kampusta sekä merkittävä osuus seudun kaikista työpaikoista. Näillä kampuksilla opiskelee tulevaisuudessa jopa 40 % pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoista ja ratikan vaikutusalueella on jopa 100 000 työpaikkaa. Korkeakoulujen syvenevän yhteistyön myötä tarve paremmille yhteyksille vain kasvaa. Myös liikkuminen eri työpaikkakeskittymien välillä helpottuu, mikä kasvattaa yhteistyömahdollisuuksia ja innovaatiopotentiaalia.

Miksi juuri pikaratikka?

Sekä runkobussilinja 550:n että bussilinja 58/58B:n suosio kertovat parempien poikittaisliikenneyhteyksien tarpeesta. Nykyinen bussilinja 506 on hidas, reitiltään kiertelevä ja aikataulultaan epäluotettava. Tiederatikka tarjoaa miellyttävän, luotettavan ja tehokkaan vaihtoehdon paremmalla kapasiteetilla. Yhteen nykyaikaiseen pikaraitiovaunuun mahtuu 200–300 matkustajaa ja sen kulku voidaan järjestää nopeaksi reittisuunnittelulla. Linja toteutettaisiin tulevan Raide-Jokerin tapaan ns. pikaratikkana, jolla olisi omat kaistansa ja hyvät etuudet. Näin linjasta saadaan merkittävästi nykyisiä keskustaraitiotielinjoja nopeampi.

Mitä tiederatikka tarjoaa?

Tiederatikka helpottaisi kaikkien kaupunkilaisten liikkumista tarjoamalla nykyistä paremmat yhteydet varsinkin Pasilasta itään ja länteen, keskeisille työpaikka- ja korkeakoulualueille. Linjan varrella on merkittäviä työpaikka-alueita kuten Otaniemi–Keilaniemi, Meilahti, Pasila ja Viikki, ja ne muodostavat noin 15 % kaikista pääkaupunkiseudun työpaikoista. Linjan varrelle voitaisiin lisäksi rakentaa lisää asuntoja hyvien yhteyksien äärelle.

Milloin tiederatikka pitäisi toteuttaa?

Tiederatikka on jo huomioitu Helsingin uudessa yleiskaavassa ja sen raideliikenneverkossa, ja siitä on tehty alustava selvitys. Tiederatikka sisältyy myös Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ 2015), mutta vasta vuosille 2026-2040. Tiederatikka tulee nostaa tulevaan yleiskaavan toteuttamissuunnitelmaan niin, että sen tarkempi suunnittelu voidaan käynnistää mahdollisimman pian ja ratikka saada toteutettua ennen vuotta 2025.

 • Haaga-Helian opiskelijakunta Helga Ratapihantie 13, 2. krs Tarkista aukioloajat
  Tästä
 • Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Bulevardi 31, M-piste, Uuden kemian rakennuksen aula Tarkista aukioloajat
  Tästä
 • Arcada studerandekår – ASK Toukolankatu 11, 2. krs Tarkista aukioloajat
  Tästä
 • Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) Mannerheimintie 5 A, 2. krs Tarkista aukioloajat
  Tästä
 • Svenska Handelshögskolans Studentkår Hietaniemenkatu 7 A, 2. krs Tarkista aukioloajat
  Tästä

 • Tästä