Vetenskapsspåran – Smidigt på tvärs

Rör du dig ofta från Vik till Böle eller från Arabia till Otnäs? Är du frustrerad över att buss 506 är långsam, fullsatt och att tidtabellen inte håller? Skulle du hellre vilja använda en modern, snabb, smidig och tyst snabbspårvagn, där du till och med kan använda din laptop? Om du svarade ja på ens en av dessa frågor är Vetenskapsspåran något för dig – så skriv under invånarinitiativet!

Vetenskap på räls?

Vetenskapsspårvagnen är en snabbspårvagn som är tänkt att ersätta buss 506, tvärlinjen som har gått mellan Vik och Otnäs. Hösten 2016 förkortades bussrutten ytterligare, och nu går den bara mellan Mejlans och Vik.

Vetenskapsspåran har fått sitt namn av att man bokstavligen gör vetenskap längs dess rutt. År 2019 kommer det att finnas sju högskolor och tio campus längs rutten. På dessa campus studerar upp till 40 procent av högskolestudenterna i huvudstadsregionen och där arbetar en stor del av högskolornas personal. Av alla arbetsplatser i huvudstadsregionen ligger upp till 100 000 inom Vetenskapsspårans verkningsområde.

På den här webbplatsen ger vi information om Vetenskapsspårvagnen och samlar in Helsingforsbornas underskrifter för ett invånarinitiativ med målet att försnabba projektet, så att byggandet av spårvägen ska kunna komma igång före 2025.

I Spår-Jokerns fotspår

Vetenskapsspårvagnen kan jämföras med Spår-Jokern, den första snabbspårvägen i huvudstadsregionen, som stadsfullmäktige i Helsingfors och Esbo fattade beslut om i juni 2016. Enligt den preliminära tidtabellen ska Spår-Jokern, som ersätter stomlinje 550, börja trafikera mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo 2021.

Den närmaste, redan fungerande snabbspårvägen är Tvärbanan i Stockholm. Runtom i världen har det under de senaste decennierna byggts snabbspårvägar på alla kontinenter. Till exempel finns det redan snabbspårvagnar i 25 franska städer.

Snabbspårvagnarna, som Spår-Jokern och Vetenskapsspåran, skiljer sig från de vanliga spårvagnarna och bussarna i innerstaden på följande sätt (pdf, tyvärr bara på finska; på svenska finns Helsingfors stads snabbspårvägsinfo):

  • En modernare, trevligare och längre vagn (30–45 m) med plats för 200–300 passagerare.
  • Tack vare många breda dörrar och lågt golv går det snabbt och smidigt att ta sig in och ut ur vagnen.
  • Längre avstånd mellan hållplatserna (500–1000 m)
  • Rör sig huvudsakligen i en egen fil.
  • Förtur vid trafikljus: trafikljusen växlar när spårvagnen närmar sig, så den kan fortsätta obehindrat.
  • Medelhastighet cirka 25 km/h (spårvagnarna i innerstaden 14–15 km/h)
  • Håller tidtabellen också i rusningstid.
  • Mindre buller, både för omgivningen och passagerarna.
  • Ett tillgängligt fortskaffningsmedel: det är lätt för alla att ta sig in och ut ur låggolvsvagnen.
  • Ett trafiksäkert alternativ.